Genç Ticaret Köprüsü Projesi


Bursa’daki uluslararası öğrencilerin varlığını ve etkinliğini arttırmak, kobilerin de ihracat ve dış ticaret kabiliyetlerini geliştirmek için Genç Ticaret Köprüleri kurma süreçleri başlatılmıştır. Genç Ticaret Köprüsü 2019 yılında İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ve Bursa Genç MÜSİAD ile yapılan protokol ile Bursa’da hayata geçirilmiştir.

Faaliyetlerimiz


images/202204251359557.JPG

Tecrübe Paylaşımı Proğramları

Tecrübe Paylaşımı Proğramları

Detaylar
images/20220425135851IMG_0357.JPG

Ülke Sunum Yarışmaları

Ülke Sunum Yarışmaları

Detaylar
images/20220425135658IMG_1079.JPG

Vizyoner Programları

Vizyoner Programları

Detaylar
images/20220614133032280957451_5482202175146145_6694464966357767542_n.jpg

Firma Ziyaretleri

Bursa Genç Ticaret Köprüsü Faaliyetlerimiz kapsamında Firma Ziyaretleri getçekleştirmekteyiz.

Detaylar
images/20220614132929_MG_1070.JPG

Eğitim

Bursa Genç Ticaret Köprüsü olarak çeşitli Eğitim Seminerleri, düzenlemekteyiz.

Detaylar

Güncel Duyurular

Güncel Haberler

ÜLKE SUNUM YARIŞMASI HAKKINDA

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ve Genç MÜSİAD Bursa Şubesi öncülüğünde ve işbirliğiyle 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde 1. gerçekleştirilecek olan Genç Ticaret Köprüsü Projesi kapsamında ‘’Ülke Sunum Yarışması’’na ilişkin kriterler aşağıda sunulmuştur.

 • 10 Haziran 2022 : Başvuru
 • 22 Haziran 2022 : Sunum Teslim Tarihi
 • 24-25 Haziran 2022 : Sunumların İzlenmesi ve Finale Kalanların İlanı
 • 30 Haziran 2022: Final Programı
 • Nisan Ayı İçerisinde : Final Programı ve Kazananların İlanı*
 • *Net tarih daha sonra açıklanacaktır.

ÖDÜLLER:

 1. 1. 5000 TL
 2. 2. 3000 TL
 3. 3. 2000 TL

Yarışma Kuralları::

 • ➢ Ülke sunumları PowerPoint programı kullanılarak yapılacaktır.
 • ➢ Yarışmaya en fazla 2 kişilik ekip halinde katıla bilinir ancak sunumların bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.
 • ➢ Ekip (2 kişi) halinde katılan yarışmacılar arasında ödül paylaştırılacaktır.
 • ➢ Dinleyicilere ülkeniz ile gerçekleştirilebilecek ticari faaliyetlerin açıklayıcı olması yarışmanın kazanılmasında önem arz edecektir.
 • ➢ Ürün projesi çerçevesinde Türkiye ile Ülkeniz arasında hangi ürünlerin ithalat ve ihracat fırsatları vardır konusunun incelenmesi gerekmektedir. Bu vizyon ile ülkeniz ve Türkiye arasında gördüğünüz fırsatları daha iyi açıklayabilmek için; Tarım, Sanayi, Turizm, Ulaştırma, İletişim, Teknoloji, Sağlık sektörlerinin her biri için 3 er ürüne, mevcut gerçek fiyatları öğrenilerek sunumda yer verilmelidir. Ayrıca Enerji maliyetleri ile ilgili bir başlık açılıp aşağıdaki tümünün fiyatı belirtilmelidir.
  • • Sanayi tipi elektrik kw/h fiyatı,
  • • Su m3 fiyatı,
  • • Benzin litre fiyatı,
  • • Mazot litre fiyatı,
  • • Doğal gaz m3 fiyatı
  • Belirtilen tüm fiyatlar $ cinsinden olmalıdır.
 • ➢ Ülke sunumları PowerPoint programı kullanılarak yapılacaktır.
about us
Genç Ticaret Köprüsü

Genç Ticaret Köprüsü Projesi

2019 yılında Bursa’da İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ve Genç Müsiad Bursa Şubesi işbirliği ile hayata geçirilerek, gerek uluslararası öğrencilerin kariyer planlamalarını oluşturmalarına ve gerekse firmaların dış ticaret gelişimine katkı sağlayacak alt yapının oluşmasını temin etmek maksatları ile hayata geçirilen ve her yıl güncellenen Genç Ticaret Köprüsü Projesi 2022 yılında da yürütülmektedir.

Ülkeler arasında sosyal, kültürel, mesleki ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik, farklı ülke ve topluluklardan benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin iletişim, işbirliği ve kapasitelerinin artırılması ile bu alanlara ilişkin araştırma ve yayın çalışmalarının desteklenmesi ayrıca Ülkemizin ekonomik gelişiminde, büyümesinde ve kalkınma noktasında üretimin ve ihracat rakamlarının arttırılması gerektiğinin farkında olan İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ve Bursa Genç Müsiad, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde okuyan uluslararası öğrencilere; Proje Hazırlama Teknikleri, İleri Sunum Teknikleri Eğitimi, Workshop, Girişimcilik Eğitimi, E Ticaret Teknikleri Eğitimi, Dış Ticaret İşlemleri Eğitimi (Uluslararası Ticaret İşlemleri), Pazarlama Teknikleri Eğitimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Teknikleri, Uluslararası Pazarlarda Müşteri Bulma Ve Satın Alma Teknikleri, Tecrübe Paylaşımı ve Ülke Sunum Yarışması eğitimleri verilmesinden sonra şehrimizdeki Kobilerin dış ticaret, ihracat vb pozisyonlarda yer almalarını sağlayarak Kobilere yeni pazarlar ve yeni müşteriler keşfetmeleri noktasında firmalara gerekli insan kaynağını sağlamayı hedeflemektedir.

Ülkelerinin ihtiyaçlarını, farklı ülkeler yerine tercihlerinin Türkiye olmasını sağlamak hedefindeyiz. Uluslararası öğrenciler ile kurmak istediğimiz köprü ekonomik bağları öncelemenin yanında sosyal ve kültürel bağları kurmayı da hedefliyor.

Tanım

Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgi teknolojileri de hızlı bir gelişim gösterdi. İnternetin hayatımıza girmesinden sonra dış ticaretteki gelişimlerden payını aldı ve hızlı bir şekilde büyüdü.

İnternet kullanımı, ödeme sistemleri, lojistik gelişmişlik dış ticareti kolaylaştıran ve ticarette yeni bir dönemin enstrümanları olarak göze çarpıyor.

Bu yeni dönemde artık ithalat ihracat sadece büyük şirketlerin değil bireylerin ve Kobiler’ in de yapabileceği bir ticaret şekli olarak karşımıza çıkabiliyor.

Uluslararası öğrenciler ile birlikte pazar fırsatlarını keşfederek, girişimcilik düşüncelerine yatırımcı tecrübeleri entegre etmek ve ithalat-ihracat alanlarında genç ticaret köprüleri kuruyoruz.

Girişimciler ve Kobiler ile ticari etkileşimler de bulunarak etkinlik ortamlarında deneyim kazanmalarını sağlıyor, ithalat-ihracat taleplerinde yeni ufuklar açıyoruz.

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ve Bursa Genç MÜSİAD olarak, Genç Ticaret Köprüsü Programı kapsamında yepyeni bir bakış açısına davet ediyor, İpekyolu İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ve Bursa Genç MÜSİAD ın koordine ettiği, Genç Ticaret Köprüsü projesinde yer alan Uluslararası Öğrenciler ile bu büyük organizasyonda ülkeler arası ticaretin gelişmesinde önemli rol alması düşünülmektedir.

Amaç

Genç Ticaret Köprüsünün amacı, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ile Bursa Genç Müsiad arasında Genç Ticaret Köprüsü projesine ait Uluslararası Öğrenciler ile bu büyük organizasyonda ülkeler arası ticaretin gelişmesinde, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, faaliyetleri planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmeye ilişkin iş birliği imkanları sağlamaktır.

Uluslararası öğrenciler ile kurmak istediğimiz köprü ekonomik bağları öncelemenin yanında sosyal ve kültürel bağları kurmayıda hedeflemektedir.

Ülkemizin ekonomik gelişiminde, büyümesinde ve kalkınma noktasında üretimin ve ihracat rakamlarının arttırılması gerektiğinin farkında olan İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ile Bursa Genç Müsiad, Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde okuyan uluslararası öğrencilere ihracat eğitimi verilmesinden sonra şehrimizdeki Kobilerimizin ihracat pozisyonlarında yer almalarını sağlayarak şirketlere yeni pazarlar ve yeni müşteriler keşfetmeleri noktasında firmalara gerekli insan kaynağını sağlamayı hedeflemektedir.

Ülkelerimiz arasında bir takım sınırlar bulunsa da gönüllerimiz arasında hiçbir sınır yoktur.

Ticaretin tarih boyu insanın gittiği her yerde var olduğunu “Uygarlıkların gelişmesinde ve yayılmasında çok önemli bir yer tutan ticaretin tarihi, ekonominin tarihinden de eskidir ve insanların ilk ilişkilerinin başladığı ilk güne kadar gidiyor.

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ile Bursa Genç Müsiad Yöneticileri ve dostlarımız ile birlikte başlattığımız Genç Ticaret Köprüsü’nü paydaşlarımız olan diğer STK’lar ile masaya yatırıp onların desteğini de almaya çalışıyoruz. BTSO, DEİK vb kuruluşlara projemizi anlatıyor ve Bursalı girişimciler ile İkili iş görüşmelerine katılmayı hedefliyoruz.

Uluslararası öğrenciler ile birlikte etkinliklerde beraber olup onlar ile alansal ilişkilerimizi ve diyaloglarımızı artırmaya çalışıyoruz. Ülkelerinin ihtiyaçlarını diğer ülkeler yerine tercihlerinin Türkiye olmasını sağlamak hedefindeyiz. Uluslar arası öğrenciler ile kurmak istediğimiz köprü ekonomik bağları öncelemenin yanında sosyal ve kültürel bağları kurmayı da hedefliyor.

Proje Başvuru Formu